Blockchain v Evropi: spoznanja evropskega observatorija in foruma Blockchain

blog 1NewsDevelopersEnterpriseBlockchain ExplainedDogodki in konferencePressGlasila

Naročite se na naše novice.

Email naslov

Spoštujemo vašo zasebnost

HomeBlogEnterprise Blockchain

Blockchain v Evropi: spoznanja evropskega observatorija in foruma Blockchain

Dve leti je ConsenSys vodil skupino, ki stoji za glavnim možganskim trustom in svetovalnim organom Evropske komisije. Tukaj so naša mnenja o stanju ekosistema. avtor Tom Lyons 25. junij 2020 Objavljeno 25. junija 2020

Blockchain v Evropi

Maja je ConsenSys uspešno zaključil 27-mesečni mandat Evropske komisije za vodenje programa Observatorij in forum EU Blockchain. Namen Observatorija je bil olajšati dialog med evropskimi oblikovalci politik in evropskimi voditelji blockchain misli in skupnostjo. V tem prispevku povzamemo delo in ugotovitve Observatorija. Za več podrobnosti si oglejte našo 94-stransko končno poročilo, ki podrobno predstavlja Observatorij ali spletno mesto Observatorija (www.eublockchainforum.eu). 

Kako se je začel Observatorij EU

Korenine Observatorija segajo v julij 2017, ko je Evropska komisija objavila javni razpis za izgradnjoEvropsko strokovno središče za tehnologije veriženja blokov in razdeljenih knjig.”Takrat so številni oblikovalci politik v ES in poslanci v Evropskem parlamentu – med njimi Jacob von Weizsäker in Eva Kaili, ki sta bila zgodaj in ostajata nenehna prvaka Observatorija – blockchain prepoznali kot pomemben preboj. Toda to je bila tudi višina balona ICO in javne razprave o kriptovalutah in pranju denarja, zato je bilo tudi v vladnih krogih in širši javnosti obilo dvoma. Številne zainteresirane strani niso vedele za široko paleto primerov uporabe tehnologije veriženja blokov v vladnem, podjetniškem in zagonskem svetu.

Ko smo oddali ponudbo za projekt, smo to videli kot način, da podpremo novo pripoved o blockchainu in priložnost, da se osredotočimo na vrednost decentraliziranega zaupanja. Tako menijo tudi naši partnerji iz Evropske komisije. Za ES mora izpolnjevanje cilja, da bo Evropa prevzela vodilno vlogo v verigi verig, od oblikovalcev politik temeljito razumeti tehnologijo in potrebe ekosistema.. 

Observatorij smo poskušali voditi v skladu s temi smermi – zdelo se je tudi “stražarnica”, ki analizira razvoj verige blokov v Evropi in po svetu, in “svetilnik”, ki oblikovalcem politik zagotavlja smernice na podlagi kolektivnega strokovnega znanja in spoznanj ekosistem.

Kako je deloval Observatorij

To poslanstvo se je odražalo v našem delu, ki je bilo močno osredotočeno na analizo in vodenje misli glede primerov uporabe blockchain. Vse skupaj smo izvedli 18 delavnic na teme, povezane z blockchain, naročili in objavili devet akademskih prispevkov o tehničnih temah blockchain od naših akademskih partnerjev ter raziskali in napisali 13 tematskih poročil – izvirnih belih knjig o blockchain temah, namenjenih izobraževanju in dajanju političnih priporočil. Zgradili smo tudi Spletna stran observatorija, vključno z a zemljevid blockchain z množičnim izvajanjem ki zdaj vsebuje seznam več kot 700 blockchain pobud v Evropi in po svetu ter Spletna skupnost.

Zemljevid pobude Global BlockchainZemljevid pobude Global Blockchain

Za to delo se je Observatorij zanašal na široko paleto zainteresiranih strani. Zgoraj omenjeni akademski partnerji so bili Univerza v Southamptonu, Inštitut za znanje znanja na Odprti univerzi, Univerzitetni kolidž v Londonu in Univerza za uporabne znanosti v Luzernu. Oblikovali smo tudi dve 30-članski delovni skupini, sestavljeni iz evropskih voditeljev blockchain misli, in se v veliki meri zanašali na prispevke udeležencev naših delavnic – strokovnjakov, podjetnikov in akademikov, ki so govorili ali sodelovali v panojih, pa tudi številnih udeležencev občinstva, ki so sodelovali v razpravah in pogovorih med našimi delovnimi sejami. 

Ključne teme: digitalna sredstva, dobavna veriga in digitalna identiteta

Naš glavni poudarek je bil na primerih uporabe, od prečnih tem, kot so identiteta, pravni in regulativni okviri ali upravljanje, do bolj specifičnih sektorjev, kot so dobavna veriga, zdravstvo ali finančne storitve. Čeprav je bilo to namenjeno dokaj širokemu izboru tem, lahko danes, ko se ozremo nazaj, prepoznamo številne ključne teme, ki so še posebej pomembne za blockchain v Evropi. 

Digitalna sredstva

Digitalna sredstva so glavna skrb Observatorija že od začetka, saj si oblikovalci politike in skupnost prizadevajo razumeti ta novi razred sredstev. Dosežen je bil velik napredek. V Observatorij o digitalnih sredstvih, ugotavljamo, da so skoraj vse jurisdikcije zdaj objavile mnenje o tej temi. In čeprav še vedno ni standardne klasifikacije, se zdi, da se oblikuje grobo soglasje o mnogih vidikih. 

Zabeležili smo izjemno zanimanje in rast na področju stabilcoinov in – ki ga je v veliki meri kataliziral Facebook-ov projekt Libra – izjemno hitro gibanje na področju digitalnih valut centralne banke (CBDC). Menimo, da so zlasti CBDC dolgoročno eno najbolj živahnih področij verige blokov.

ikona konsenz pleksusa okrogla Bela knjiga: Centralne banke in prihodnost prenosa digitalnega denarja

Dobavna veriga in trgovinsko financiranje

Tehnologija Blockchain je zelo primerna za sledenje in sledenje primerov uporabe, zato ni presenetljivo, da sta se tako dobavna veriga kot trgovinsko financiranje izkazali kot plodna tla. To je bila tema enega od naši bolj priljubljeni časopisi. Z velikimi projekti in konzorciji na področjih, kot so hrana, farmacija, energetika, luksuzno blago in blago, trgovina s finančnimi sredstvi, ki že zagotavljajo storitve in ustvarjajo vrednost – in v nekaterih primerih uvajajo nove inovativne poslovne modele – pričakujemo veliko dejavnosti in inovacij na tem področju prav tako. 

Digitalna identiteta

Med vsemi prečnimi temami v verigi verig je identiteta morda najpomembnejša. Ne samo, da ima identiteta bistveno vlogo v večini primerov uporabe blockchain-a, kot smo poudarili v našem članek objavljen maja 2019, digitalna identiteta je danes vse prej kot zlomljena. Blockchain je lahko orodje za njegovo odpravo. 

Dobra novica je, da narašča zavest o konceptih decentralizirane identitete na splošno in o samostojni identiteti (SSI). To velja v skupnosti, kjer smo zabeležili velik napredek na področju decentraliziranih identitetnih standardov, pa tudi v političnih krogih. To, da je ES postavila SSI za osrednji del EBSI, evropske infrastrukture za blokovne storitve, in se je sicer zavezala, da bo podpirala načela SSI, je po našem mnenju pomemben napredek. 

Stanje blokovne verige v Evropi danes

Poleg raziskovanja tem in primerov uporabe smo proučevali tudi stanje evropskega ekosistema blockchain. To je bila glavna tema v našem Zaključna delavnica, kjer smo poskušali zagotoviti retrospektivo našega dela. Med poudarki:

Blockchain politika v Evropi se razvija

Politika blockchain v Evropi je opazno napredovala od začetka delovanja Observatorija. To vključuje oblikovanje Evropska infrastruktura storitev blokchain (EBSI), pobuda za izgradnjo blockchain infrastrukture za čezmejne vladne storitve in Mednarodno združenje zaupanja vrednih blokchain aplikacij (INATBA), javno / zasebno partnerstvo, namenjeno povezovanju evropskih držav članic z zasebnim sektorjem in drugimi zainteresiranimi stranmi, kot so akademske kroge, za spodbujanje blockchain ekosistema v Evropi. 

Tudi Evropska unija spodbuja in omogoča veriženje blokov kot del pravnega okvira za enotni digitalni trg in preučuje Zakon o digitalnih storitvah, da bi ugotovila, ali je mogoče kaj storiti v podporo vzajemnemu priznavanju pametnih pogodb. V političnem smislu bo Evropska komisija objavila svojo prvo namensko strategijo Blockchain, v kateri bo predstavila svojo vizijo, kako nadaljevati z blockchainom v naslednjem proračunu, in obravnava tudi decentraliziranje tehnologij kot del celotne EU Podatkovna strategija. 

Ekosistem je dozorel

Ko smo začeli v začetku leta 2018, v proizvodnji skorajda ni bilo večjih velikih blockchain projektov ali platform. Hyperledger je pred kratkim začel delovati v okviru fundacije Linux, EEA pa je zbrala več kot 150 organizacij, ki so člani podjetij, da bi preslikali in razvili ekosistem Ethereum. Danes jih je na stotine, bodisi v živo bodisi tik pred začetkom proizvodnje. V analizi smo ugotovili znatno povečanje števila podjetij, ki se pridružujejo blockchain konzorcijem v Evropi, kar smo razlagali kot znak zrelih, podjetniško usmerjenih implementacij. 

Ko gre za zagonska podjetja, se je jasnost v predlogih vrednosti in uporabniških izkušnjah ponudnikov denarnic, decentraliziranih finančnih operaterjev in drugih orodij, zgrajenih na vrhu priljubljenih protokolov, izboljšala za red velikosti. Prav tako se nam zdi pravično reči, da se je politična in regulativna pripoved o vlogi tehnologije veriženja blokov v naši družbi dramatično spremenila, in sicer iz skepticizma v glavno sprejemanje, navdušenje in zavezanost suverenosti glede potenciala blockchain inovacij..

Še vedno pogrešamo popoln skladen okvir

Kljub vsemu temu napredku je še vedno potrebna pot, preden bomo dosegli skladen splošen okvir za uporabo tehnologije veriženja blokov v Evropi. Nekateri so upali, da se bosta skupnost in vlada v dveh letih lahko združili in našli splošno rešitev za intelektualno najbolj zahtevna vprašanja, ki jih postavlja tehnologija veriženja blokov, vključno s pravnim položajem decentraliziranih struktur upravljanja, pravno veljavnostjo pametnih pogodb ali razvojem interoperabilnih standardov.. 

Čeprav je bilo zanimivih okvirov, interpretacij in predlogov, o katerih smo se pogovarjali že med delom Observatorija, je še veliko dela, da bi na koncu povezali zapuščinsko infrastrukturo z novimi decentraliziranimi sistemi. Pri inovacijah je to primerno.

Treba se je osredotočiti na širšo sliko

Če ne upoštevamo posebnosti tehnologije veriženja blokov, so ključni dejavniki uspeha za pojav svetovnih inovacijskih prvakov dobro znani. Vključujejo dostop do velikega, homogenega enotnega trga; sheme soinvestiranja med vladnimi agencijami in zasebnimi vlagatelji za ublažitev naložbenih tveganj in omogočanje razširitve komercialnih izdelkov; spodbude za zaposlovanje in odprava nesorazmerne neučinkovitosti trga, kot so predpisi, ki ustvarjajo naravne oligopole ali pomanjkanje dostopa do finančnega sistema. Veselimo se razvoja krepkih krogov med vladami in tehnološkimi podjetji.

Pogled v prihodnost: Ekosistem bo še naprej dozoreval

Kam gre ta ekosistem naprej? V bližnji prihodnosti bi se moral ekosistem še naprej utrjevati in dozorevati. Pričakujemo, da se bo med drugim oblikovalo več in večjih konzorcijev, ki bodo začeli delovati. Še posebej smo navdušeni nad sprejemanjem blockchaina s strani evropske vlade, na primer prek EBSI, ker menimo, da bo obema oblikovalcem politik pomagalo bolje razumeti tehnologijo, hkrati pa bo spodbudilo širše sprejemanje, saj državljani uporabljajo te vladne storitve, ki jih podpira blockchain. Podobno pričakujemo tudi večjo jasnost in usklajenost na strani pravnega in regulativnega okvira. Tudi to bo v veliko pomoč za blockchain skupnost in industrijo v Evropi.

Za tiste, ki želijo slediti blockchainu v Evropi, je dobra novica: Observatorij bo deloval še vsaj 30 mesecev pod okriljem novega konzorcija. Za nas je obnova Observatorija s strani Evropske komisije velika potrditev njegovega dela. Poleg tega odraža nenehni pomen te tehnologije v evropskem okviru in pomembno vlogo, ki jo imajo EU in države članice pri njenem uresničevanju potenciala.

Začnite svoje Blockchain potovanje danes

Posvetujte se z našimi strokovnjaki, da ugotovite, kako lahko veriga blokov spremeni vašo organizacijo. Obrnite se na nas Upravljanje premoženja Kapitalni trgiCBDCPplačilaNoviceNaročite se na naše novice o najnovejših novostih v Ethereumu, podjetniških rešitvah, virih za razvijalce in še več.Popoln vodnik za poslovna omrežja BlockchainVodnik

Popoln vodnik za poslovna omrežja Blockchain

Uvod v tokenizacijoSpletni seminar

Uvod v tokenizacijo

Prihodnost financ Digitalna sredstva in DeFiSpletni seminar

Prihodnost financ: digitalna sredstva in DeFi

Kaj je Enterprise EthereumSpletni seminar

Kaj je Enterprise Ethereum?

Centralne banke in prihodnost denarjaBel papir

Centralne banke in prihodnost denarja

Komgo Blockchain za financiranje blagovne menjavePrimer Stud

Komgo: Blockchain za financiranje blagovne menjave

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me